Doktorand till NSVA inom underhåll av samhällets infrastruktur

Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta av kompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag drygt 200 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en verksamhet som satsar på utveckling och bidrar till att upprätthålla en av de viktigaste funktionerna i samhället? Då ska du läsa vidare! Nu söker NSVAen doktorand inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint.

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram inriktat på underhåll av samhällets infrastruktur. Det är inriktat på tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför. Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och det kommunala forskningsbolaget Sweden Water Research. Speciellt viktigt är engagemanget från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. På så sätt kan kommunerna ta till sig forskningsresultaten ännu effektivare.

Du kommer som doktorand på NSVA att arbeta med forskning om underhåll av ledningsnät. Särskilt fokuseras på utveckling av digitala verktyg för att digitalisera processen vi idag använder för att beräkna och utvärdera var och när investeringar på ledningsnätet bör göras. Primärt kommer fokus att ligga på dricksvattennätet men arbetet kommer att ske i nära samarbete med doktoranden på VA SYD. Du kommer bland annat att arbeta med följande områden:

• Integration mellan Urvalskalkylmodeller och GIS
• Utveckling av urvalskalkylmodeller till att vara smart, med hjälp av t.ex. artificiell intelligens.
• Medverka i pågående samarbeten mellan andra VA-bolag och GIS-leverantörer
• Analysera insamling av data för att utveckla befintlig modell

Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs forskningsstudierna i motsvarandegrad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Tjänsten är en tillsvidareanställning, med ett tidsbegränsat uppdrag som industridoktorand. Efter avslutade forskarstudier blir den anställde inplacerad på lämplig tjänst inom NSVA.
Kvalifikationer
Endast du som är antagen till forskarutbildning kan anställas som doktorand.

För att vara behörighet att söka krävs:
• Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. För detta krävs, avlagd examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Körkort B

Ansökan ska innehålla personligt brev och CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

Frågor kring tjänsten besvaras av Åsa Peetz. Telefon 010-490 9809

Välkommen in med din ansökan, senast den 7 april

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: HeltidAnge i ansökan att du sökt tjänsten via Akademikerjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Nsva

Ansök härFöretag
Nsva


Plats
Helsingborg


Kategori
Bygg/anläggning
Teknik och Ingenjörsvetenskap

För att se eller bevaka liknande jobb, välj område ovan.