Produktspecialister til GFK

- Läs annonsen på svenska längre ner på sidan -

Velkommen til GfK! Vi er et af verdens største analysebureauer, og vi laver markedsundersøgelser på mange forskellige områder i mere end 100 lande. Vi er professionelle, når det kommer til at hjælpe vores kunder med undersøgelser, der kan bidrage til, at de indfrier deres fulde potentiale. Hos os spiller dit engagement og din evne til at hjælpe kunden en afgørende rolle for deres og vores fortsatte fremgang!

Vi søger produktspecialister til vores Point of Sales-teams og de teams, der tager sig af panelundersøgelser. Vi står foran en forandringsrejse, da vores hovedkontor snart flytter fra Lund til København. Vi ønsker derfor at styrke vores nordiske organisation med nye medarbejdere, der vil og kan bidrage til en virksomhed i forandring.

Arbejdstid: Mandag til fredag.

Tiltrædelse: Omgående.

GfK har mere end 40 års erfaring på det nordiske marked. I samarbejde med vores kunder udformer vi undersøgelser og inddrager relevant markedsinformation. Vi udfører dataanalyser, telefoninterview, gruppediskussioner, personlige interview, internetundersøgelser og postomdelte undersøgelser. Vi har tilmed handelspaneler, internetpaneler og forbrugerpaneler.

Husholdningspaneler

Vore husholdningspaneler repræsenterer forbrugerne og giver svar på spørgsmål om, hvem der køber ind, hvad man køber og hvornår man køber ind. Ud fra disse hovedspørgsmål analyserer vi forbrugeradfærd og kan følge trends på forskellige markeder. Det er her, du kommer ind i billedet!

Point of Sales Operations

Vi behandler salgsinformation fra et stort antal sælgere/detailhandlen i Norden og leverer indsigt til kunderne. Operationsteamet har ansvaret for, at dataene kommer ind fra vores sælgere, struktureres efter GfK-standarder og forberedes til at blive brugt i rapporterne til vores kunder. Vi søger derfor efter dig, der er interesseret i at bearbejde data og opdatere vores databaser med de seneste produkter inden for forbrugerelektronik.

Du kommer til at arbejde i et internationalt team, får indblik i databehandling samt mulighed for at specialisere dig i specifikke markeder eller varegrupper.

Din rolle

Som produktspecialist (gælder for begge teams) kommer du til at indgå i et team, hvor du får ansvaret for et antal varegrupper på nordisk niveau. Du kommer til at arbejde aktivt med at søge og registrere information om nye produkter i handlen. Dette indebærer, at du kommer til at søge information på egen hånd samt at være i kontakt med kunder, leverandører, producenter m.fl.

Vi arbejder med løbende ugentlige og månedlige deadlines, inden for hvilke du er ansvarlig for at komme i mål med de produkter, der indgår i dit ansvarsområde, dvs. at sikre, at vi har tilstrækkeligt med information om et givent produkt. Vi opfatter hver enkelt medarbejder som en vigtig del af vores fremgang, og da vi er et team, hjælpes vi ad efter behov.

Din baggrund

Din baggrund kan være en administrativ rolle, fx indkøb, kundeservice, logistik eller et andet område inden for handel – både inden for dagligvarer og forbrugerelektronik. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med dataindsamling og/eller service. Hvis du tilmed har stor personlig interesse og nysgerrighed, når det kommer til produkter inden for forbrugerelektronik, mad, husholdningsprodukter eller lignende, ser vi det som et stort plus.

For at lykkes i rollen søger vi dig, der er præcis, og din evne til at planlægge, prioritere og overholde faste deadlines er meget god. Du er selvstændig, nysgerrig og tager selv initiativ til at indsamle så værdifulde informationer som muligt. At du er parat til at tage ansvar samt kommunikere med andre, ser vi som en selvfølge for at lykkes i rollen.

Vi søger kandidater, der har gode kundskaber inden for et eller flere nordiske sprog. Da vi arbejder i et internationalt miljø, forventer vi også, at du har basale kundskaber i engelsk.

Vi tilbyder

Hvis du kan lide at arbejde målrettet, er nysgerrig og interesserer dig for produkter samt har lyst til at arbejde i en international atmosfære – så kommer du til at trives hos os. Vi stræber efter konstant udvikling ved hjælp af præcision, detaljekendskab og engagerede medarbejdere.

Vi er midt i en spændende tid, hvor vi opbygger en helt ny struktur, der kommer til at indebære mere internationalt samarbejde og mere fleksible arbejdsformer. Du får dit eget ansvarsområde og får mulighed for at påvirke din rolle og teamets arbejdsform. Ansættelsen kommer til at være i Danmark med introduktion og oplæring de første måneder i Lund, Sverige. I dag ligger vores danske kontor på Frederiksberg, men i januar 2020 åbner vores nye nordiske hovedkontor i Ørestad, København.

Lyder det spændende? Så send din ansøgning til os!

Ansøgning

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen og vedhæfte CV samt personligt brev. Vi ser gerne, at du sender din ansøgning snarest muligt, dog senest 2019-07-02.

Vi har desværre ikke mulighed for at behandle ansøgninger via email.

Har du spørgsmål til arbejdet i panelerne, så kontakt venligst Mads Aspelin på telefon +45 2788 1499 eller mads.aspelin@gfk.com

Har du spørgsmål til arbejdet i PoS Operations, så kontakt venligst Ragnhild Skeid på telefon +45 2611 0982 eller ragnhild.skeid@gfk.com

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, så kontakt venligst Christoffer Hällefors på telefon 0702 00 25 90 eller christoffer.hallefors@roirekrytering.se

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Produktspecialister till GFK

Välkommen till GfK! Vi är ett av världens största undersökningsföretag och vi bedriver marknadsstudier inom flera olika områden i mer än 100 länder. Vi är proffs på att hjälpa våra kunder med undersökningar som bidrar till att de når sin fulla potential. Hos oss spelar ditt driv och din förmåga att hjälpa kunden en avgörande roll för både deras och vår fortsatta framgång!

Vi söker nu produktspecialister till våra operations teams for Point of Sales och panelundersökningar. Vi står inför en förändringsresa där vårt huvudkontor kommer att flytta från Lund till Köpenhamn inom kort. Vi vill därför stärka vår nordiska organisation med nya medarbetare som vill bidra till en verksamhet i förändring.

Arbetstider: kontorstider måndag-fredag.

Tillträde: omgående

GfK har mer än 40 års erfarenhet på den nordiska marknaden. Tillsammans med våra uppdragsgivare, utformar vi undersökningar och tar fram relevant marknadsinformation. Vi utför dataanalyser, telefonintervjuer, gruppdiskussioner, personliga intervjuer, internetundersökningar och postala undersökningar. Vi har även handelspaneler, internetpaneler och konsumentpaneler.

Hushållspanelen

Våra hushållspaneler representerar konsumenten och ger svar på frågor om vem som handlar, vad man handlar och när man handlar. Utifrån dessa huvudfrågor analyserar vi konsumentbeteenden och kan följa trender på olika marknader. Det är här vi ser att du kommer in i bilden!

Point of Sales Operations

Vi behandlar försäljningsinformation från ett stort antal handlare/retailers i Norden och levererar insikter tillbaka till kund. Operationsteamet ansvarar för att datan kommer in från våra handlare, struktureras efter GfK-standarder och förbereds för användning i våra rapporter till kunden. Nu söker vi dig som är intresserad av att bearbeta data och uppdatera våra databaser med de senaste produkterna inom hemelektronik. Du kommer att arbeta i ett internationellt team, få inblick i databehandling samt möjlighet att specialisera dig inom specifika marknader eller varugrupper.

Din roll

Som produktspecialist, for båda teamen, kommer du att ingå i ett team där du bland annat kommer att vara ansvarig för ett antal varugrupper på nordisk nivå. Du kommer att arbeta aktivt med att söka och registrera information om nya produkter inom handeln. Detta innebär att du kommer söka information på egen hand samt vara i kontakt med kunder, leverantörer, tillverkare m.fl.

Vi jobbar med löpande veckovisa och månadsvisa deadlines där du är ansvarig för att komma i mål med de produkter som ingår i ditt ansvarsområde, dvs. att se till att vi har tillräcklig information om just en specifik produkt. Vi ser att varje medarbetare är en viktig del för vår framgång och eftersom vi är ett team hjälps vi åt när det behövs!

Din bakgrund

Din bakgrund kan vara i en administrativ roll, t ex inköp, kundservice, logistik eller annan erfarenhet från handeln – båda inom dagligvaror och hemelektronik. Du har med fördel arbetat inom någon form av informationsinsamling eller i någon serviceposition. Har du även ett stort personligt intresse och en nyfikenhet för produkter inom hemelektronik, livsmedel, hushållsprodukter eller liknande ser vi det som ett stort plus.

För att lyckas i rollen söker vi dig som är noggrann och din förmåga att planera, prioritera och möta fasta deadlines är mycket god. Du är självständig, nyfiken och tar egna initiativ för att lyckas samla in så värdefull information som möjligt. Att ha en vilja att ta reda på saker och kommunicera med andra ser vi som självklart för att du ska trivas i rollen.

Vi söker kandidater som har goda kunskaper inom ett eller flera nordiska språk. Då vi arbetar i en internationell miljö förväntar vi oss att du har en basal kunskap i engelska.

Vi erbjuder

Om du gillar att arbeta efter mål, är nyfiken och har ett intresse för produkter samt vill verka i en internationell atmosfär – då kommer du trivas hos oss. Vi strävar efter ständig utveckling med hjälp av noggrannhet, detaljkunskap och drivna medarbetare. Vi befinner oss i en spännande tid där vi bygger upp en helt ny struktur som kommer innebära mer internationellt samarbete och ett mer flexibelt arbetssätt. Du har ett eget ansvarsområde och möjlighet att påverka din roll och teamets arbetssätt. Anställningen kommer att vara i Danmark med introduktion och upplärning under de första månaderna i Lund, Sverige. Idag ligger vårt kontor i Danmark i Frederiksberg men januari 2020 öppnar vi vårt nya nordiska huvudkontor i Örestad, Köpenhamn.

Tycker du att det här låter spännande? Skicka in din ansökan till oss!

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och bifogar CV och personligt brev. Vi gärna att du inkommer med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2019-07-02. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar via e-post.

Om du har frågor kring tjänsten i Panelen, vänligen kontakta Mads Aspelin på telefon +45 2788 1499 eller mads.aspelin@gfk.com

Om du har frågor kring tjänsten i PoS Operations, vänligen kontakta Ragnhild Skeid på telefon +4526110982 eller ragnhild.skeid@gfk.com.

Om du har frågor kring rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Christoffer Hällefors på telefon 0702 00 25 90 eller christoffer.hallefors@roirekrytering.se

Välkommen med din ansökan!Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Akademikerjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
GfK Sverige Aktiebolag