Preclinical Project Manager till Cantargia i Lund

To read the job description in English please click here

Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserar på immunonkologi – det starkast växande läkemedelssegmentet – och drar nytta av den väletablerade antikroppstekniken för att designa nya målmedicinska läkemedel.”, säger VD Göran Forsberg.

Tjänsten som Preclinical Project Manager

Vi söker en projektledare och vetenskaplig expert med förståelse för läkemedelsutveckling. Du skall ha kunskap och erfarenhet från prekliniskt arbete inom immunologi och/eller onkologi. Du kommer att jobba med vårt CAN04-projekt, där vi utnyttjar IL1RAP som en målmolekyl för cancerbehandling, men också med CANxx som inriktar sig på utveckling av läkemedel för inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar.

Som Preclinical Project Manager kommer du att driva, implementera och vidareutveckla nya och befintliga projekt på ett sätt som överensstämmer med strategin inom Cantargia. Du skall projektleda genomförandet av vetenskapliga aktiviteter inom varje enskilt projekt. Du kommer att samarbeta med och rapportera till bolagets VP Cancer Research.

Du kommer även planera och driva försök, analysera data och dra slutsatser. I rollen ingår att upphandla tjänster från CRO samt koordinera arbetet med CRO och övriga involverade. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, däribland internationella CRO/samarbetspartners/forskar-grupper, vilket ställer höga krav på förmåga att kommunicera samt en diplomatisk förmåga.

Profil

Cantargia bedriver till stor del sin verksamhet i en virtuell miljö och det är därför viktigt att du är duktig på att kommunicera och har en stark drivkraft med förmåga att ta egna initiativ. Vi söker förutom en drivande projektledare också en vetenskaplig expert, där vi vill att du bidrar med din unika forskningserfarenhet. Då företaget är litet måste du ha en “can do” attityd och inte vara rädd för att kavla upp ärmarna. Samtidigt som du är självständig är du också en proaktiv lagspelare, som trivs med att ha en samordnande och projektledande roll.

Kvalifikationer och erfarenheter

 • PhD inom naturvetenskap/medicinska vetenskaper
 • Erfarenhet från biotech/läkemedelsföretag eller akademisk postdoktoral erfarenhet
 • Erfarenhet av preklinisk forskning inom immunologi och/eller onkologi
 • Erfarenhet av att arbeta med internationella kontakter
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet från arbete med biomarkörer/immunohistokemi är meriterande
 • Erfarenhet av urval och kontraktering av underleverantörer/CRO är meriterande
 • Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift
 • Erfarenhet av Microsoft Office

Kompetenser

 • Analytisk förmåga, tillämpar och delar med sig av specialiserad teknisk expertkunskap
 • Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter enligt uppsatta mål
 • Skapar goda relationer och nätverk med intressenter på olika nivåer, visar intresse och förståelse för andra människor
 • Tar egna initiativ, arbetar självständigt, fattar snabba och tydliga beslut
 • Visar snabb förståelse av ny information och samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande
 • Anpassar sig till ändrade förhållanden och accepterar nya idéer och initiativ
 • Arbetar produktivt i en pressad miljö och har en positiv attityd till arbetet

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Koordinera planering och genomförande av prekliniska studier
 • Ansvara för uppdatering av projektplaner t.ex. projektmål, tidslinjer, budget, resurser etc.
 • Presentera projektstatus inkl. riskhantering, budget, resurser etc. för projektteam
 • Skriva/koordinera försöksprotokoll och rapporter
 • Ansvara för upphandling och kontakter med CROs/konsulter
 • Upprätthålla kunskap om regelverk och standards för preklinisk forskning samt ansvara för att dessa efterlevs
 • Omvärldsbevakning - övergripande uppdatering kring relevanta immunologi/onkologi-aktiviteter globalt
 • Delta i konferenser och presentera forskningsresultat

Övrigt

Tjänsten är placerad på kontoret i Lund och innebär visst resande till möten med CRO, underleverantörer och kliniker, både inom och utom Sverige.

Möjligheter

Cantargia har som målsättning att utveckla läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling samt inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i forskningsfronten inom immunologi/immunonkologi och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för patienter med bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har flera spännande projekt på gång och du kommer att ha ett internationellt nätverk.

Kontaktinformation

För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna David Liberg, VP Cancer Research, Cantargia AB ( david.liberg@cantargia.com )

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och bifogar CV och personligt brev. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2019-10-30. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar via e-post.

Om oss

Cantargia AB bildades 2009/2010 och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig pa behandlingar riktade mot malmolekylen IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) som har potential att användas inom ett flertal olika cancerformer samt inom autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargias vision är att utveckla och säkra en ny generation målstyrda läkemedel mot IL1RAP som en viktig del av framtidens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar också att utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 procent av dödsfallen i västvärlden. Globalt diagnostiseras årligen fler an 14 miljoner människor med cancer och fler an 8 miljoner mister livet genom cancerrelaterade sjukdomar. Trots betydande framsteg inom behandling och diagnostik finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.

Originalupptackten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika malmolekylen IL1RAP fanns på cancerstamceller från patienter med leukemi men inte pa normala stamceller i benmärgen. I efterföljande forskning har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks pa cancerceller i ett stort antal andra cancersjukdomar. I det projekt inom Cantargia som har kommit längst utvecklas antikroppen CAN04 för att bekämpa cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer. Den kliniska utvärderingen av CAN04 påbörjades under 2017 och befinner sig nu i fas 2. Samtidigt bedriver Cantargia utveckling av nya antikroppar för behandling av inflammatoriska sjukdomar, dessa projekt befinner sig i tidigare fas och beräknas nå klinisk utveckling inom några år.

Cantargia erbjuder anställning i ett bolag med korta beslutsvägar där verksamheten styrs från Lund men utförs av kontraktsbolag över hela världen. Verksamheten befinner sig i forskningsfronten och spänner från utveckling av nya koncept till klinisk utveckling. Bolaget består idag av 11 personer och engagerar ett stort antal konsulter och samarbetspartners. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholms huvudlista och ligger på Ideon Science Park i Lund. För ytterligare information om Cantargia, se företagets hemsida, www.cantargia.com .Ange i ansökan att du sökt tjänsten via Akademikerjobb.se
Arbetsgivarens övriga jobb
Cantargia

Ansök härFöretag
Cantargia


Plats
Lund