Om Telenor

TelenorOm Telenor Eiendom

Telenor Eiendom er et heleid Telenor-selskap som ble etablert som et eget aksjeselskap i 2002. Selskapet er en av Norges største eiendomsaktører, og disponerer ca. 900.000 kvadratmeter eid og leid bygningsareal fordelt på rundt 5200 bygg. Telenor Eiendom Holding AS har ca 90 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset kundenes behov. I tillegg til eiendomsutvikling, forvaltning og drift/vedlikehold tilbyr Telenor Eiendom servicekonsepter med møte- og arrangementstjenester, kantine/personalrestauranter, resepsjon, adgangskontroll, renhold, post, vektertjenester mv.

Telenor Eiendom Holding AS er en landsdekkende eiendomsforvalter og disponerer ca. 880.000 kvadratmeter eid og leid bygningsareal i Norge. I tillegg forvalter selskapet arealer for Telenor i Danmark og Sverige og yter rådgivningstjenester overfor Telenor selskapene internasjonalt innen eiendomsrelaterte oppgaver. Selskapet er 100 % eid av Telenor og har ca. 80 medarbeidere. Telenor Eiendoms hovedkontor er på Telenor-senteret, Fornebu.Telenor Eiendom har som viktigste oppgave å sørge for at Telenor-konsernet disponerer lokaler som bidrar til at Telenor kan utføre sin virksomhet på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Selskapet er også en stor aktør i det eksterne utleiemarkedet. I tillegg til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen, tilbyr Telenor Eiendom eiendomsrelaterte servicetjenester som resepsjon, post, adgangskontroll, kantine, renhold, vektertjenester, samt rådgivning og forvaltning til Telenors internasjonale operasjoner. Se også www.telenoreiendom.no
Telenor