Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med individen och samhället i fokus.

MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Vi arbetar i hela hot- och riskskalan och har uppgifter före, under och efter olyckor och kriser, både nationellt och internationellt.

Inom den internationella insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter.

Normalt pågår samtidigt 50-60 internationella insatser som MSB driver - främst i Afrika, Asien och Europa.

MSB bedriver även utbildning samt utbildning i samverkan med bland annat FN- och EU-organ i syfte att förbereda svensk och internationell personal för insatser. I genomsnitt genomför MSB enskilt och i samverkan med partners cirka 60 utbildningar per år i syfte att förbättra insatsverksamheten.

MSB söker personal till enheten för insatspersonal med placering i Karlstad. Du kan läsa mer om MSB och de utannonserade tjänsterna på vår hemsida.

På vår hemsida kan du även läsa om vilka personalkategorier vi söker till vår personalpool för internationella tjänster.

Vi söker dig som känner ett starkt engagemang för dina medmänniskor, som vill utveckla och bidra med dina kunskaper till förmån för dem som drabbats av kriser, olyckor, konflikter och katastrofer.

Kontaktinformation

Företagsinformation
MSB, Myndigheten för samhällsskydd
Karlstad
www.msb.seMyndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB