Strålsäkerhetsmyndigheten söker fler medarbetare

Strålsäkerhetsmyndigheten - SSMArbeta hos oss
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet och sorterar under miljödepartementet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Hos oss arbetar 240 personer och myndigheten finns i Solna strand. Medarbetarna på Strålsäkerhetsmyndigheten har en bred och varierad kompetens. Här arbetar tekniker, ingenjörer, fysiker, biologer, beteendevetare, kommunikatörer, kemister, ekonomer och jurister.

Detta erbjuder vi
Här får du möjlighet att vara med och utveckla myndigheten. Arbetet sker ofta i projektform och i samverkan med olika grupper med olika kompetenser. Myndigheten har ett stort internationellt kontaktnät och samarbetar med andra länders myndigheter motsvarande SSM. Vi arbetar också med gemensamma frågor genom internationella organisationer som IAEA, OECD och EU.

www.stralsakerhetsmyndigheten.seStrålsäkerhetsmyndigheten - SSM