Om KTH

Kungliga Tekniska högskolan - KTH

Detta är KTH
Förutom den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett tiotal nationella kompetenscentra förlagda till KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningsprogram/ forskarskolor.

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, magister och/eller teknologie eller filosofie licentiat/doktor. Här ges också tekniskt basår och vidareutbildning. Totalt verkar vid KTH drygt 18 000 studerande, motsvarande 10 900 helårsstudenter, över 1 600 aktiva forskarstuderande samt 3 100 anställda.

KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget vid Norra Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också förlagd vid campus i Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg. Vid IT-universitetet, Sveriges största resurs inom informationsteknologi, samarbetar KTH med Stockholms universitet, Karolinska Institutet, forskningsinstitut och industri.

Från och med hösten 2001 bedrivs KTHs utbildning och forskning inom fysik och bioteknologi vid AlbaNova vid Roslagstull, en av KTH och Stockholms universitet gemensam satsning för utbildning och gränsöverskridande forskning inom dessa områden.

KTH har forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor i hela världen, främst dock i Europa, USA, Australien och Sydostasien. Utbytet ökar också med Östeuropa, främst med de baltiska staterna men även med Ryssland. KTH medverkar även aktivt i EUs olika forskningsprogram. Samarbete bedrivs även med svenska och internationella biståndsorgan.Kungliga Tekniska högskolan - KTH