Om Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommunKort om kommunen
Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län i landskapet Lappland. Kommunens landareal är 8 120 km2 och är därmed bland de tio största kommunerna i Sverige till ytan. Befolkningstätheten är ca 0,86 invånare per kvadratkilometer. På hemsidans första sida, i högermenyn, finns aktuella siffror angående hur många som bor i kommunen.

I väster gränsar kommunen mot Hattfjelldal i Norge. Drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina, Gustav IV Adolfs gemål, lånade 1804 ut sitt namn till orten Vilhelmina. Fram till 1804 hette orten och socknen Volgsjö. 

Samisk förvaltningskommun
Från 1 januari 2010 gäller lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009.724). Den ska skydda Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Vilhelmina kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Lagen innebär att kommunen ska:
- informera om lagen
- ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
- skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
- ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
- erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.

Kommunvapnet
Kommunvapnet har följande beskrivning:
20110831_164516_2.jpg"I silver två korslagda blå vargspjut, försedda nedtill med skoning och upptill med renhornslida över spetsen, allt i rött, under en med röda bårder på silver försedd blå lappmössa, med tre kilar synliga, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam, belagd med en öppen krona av silver".Vilhelmina kommun