En säker värd för en säkrare värld

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Det innebär till exempel att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Ibland handlar det också om att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.

Vårt fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd ute i skogen till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader. Vi äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Men vi är inte längre enbart ”försvarsnära”, som förr. Numera spelar vi också en viktig roll i det civila – för uppbyggnaden av ett robust samhälle och en säkrare värld.

En säker värld är också en hållbar värld – därför tar vi stort ansvar för miljön. För skogen och vattnet, för betesmarker och sumpmark, för rödlistade arter och biologisk mångfald. Men också för långsiktigt god ekonomi, för att bevara unika värden, spetskompetens och för att skapa förutsättningar för att människor ska trivas och känna sig trygga i tillvaron.Jobba hos oss
Vi har ett mångfacetterat och spännande fastighetsbestånd och söker därför många olika sorters kompetenser. Våra medarbetare har ofta olika bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet med sig i bagaget och vi har spetskompetens inom ett flertal områden.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och medarbetarna. Om du vill jobba här bör du tycka om utmaningar och ha en vilja att utveckla både Fortifikationsverket och dig själv som person. Vi behöver både dig som har en gedigen arbetslivserfarenhet och dig som har jobbat i några år.   

Vad kan vi erbjuda?
För oss är det viktigt att du känner stimulans både med ditt jobb och med din personliga utveckling. Vi jobbar därför mycket med kompetensutveckling för dig som person och yrkesmänniska. Du kommer årligen att ta fram en individuell utvecklingsplan tillsammans med din chef. Vi förväntar oss naturligtvis att du då tar egna initiativ till relevanta utvecklingsinsatser. Din utveckling är ju ett samspel av vad vi behöver och vad du vill. 

Vi jobbar också för att våra anställda ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi försöker se till att våra medarbetare får ihop sina livspussel med karriär och familj.http://www.fortv.se/sv/Om-oss/
http://www.fortv.se/sv/Jobba-hos-oss/
http://www.fortv.se/sv/Jobba-hos-oss/Balans-i-livet/
http://www.fortv.se/sv/Om-oss/Hallbarhet/Fortifikationsverket