Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun hittar du i Södra Dalarna endast 2,5 timmars resa med bil från Stockholm.

Kommunen har ca 10 720 invånare varav de flesta bor i Smedjebacken eller i Söderbärke - kommunens två största orter. Vi har ett flertal byar runt om i kommunen som är mycket populära boendeorter för både ung som gammal. Till flera av de större byarna kan vi erbjuda både skola och barnomsorg. Vi har en vision om att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i.

1990 blev Smedjebacken en av de första Ekokommuner i landet och 2013 återcertifierades vi som en säker och trygg kommun utifrån WHO:s kritirier. Båda dessa inriktningar arbetar vi aktivt med i vårt dagliga arbete.

Det lokala näringslivet är en förutsättning för ett levande samhälle. Smedjebackens ambition är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för både befintliga företag och nyetableringar. Vi har idag ca 650 aktiva företag inom en rad områden men främst inom tillverkande stålindustri. Dessutom finns många aktiva föreningar och byalag som tillsammans med entreprenörer och eldsjälar utgör motorn i vår kommun.

Näringslivsenheten i Smedjebackens kommun är en del i utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten verkar direkt under kommunstyrelsen och har en rad verksamhetsområden. Här samordnas bland annat kommunens internationella arbete, frågor som rör kommunens egen verksamhetsutveckling, projektrådgivning och arbetsmarknadsfrågor. Läs mer om våra olika verksamheter under respektive rubrik.

Grunden och förutsättningen för näringslivsfrågorna bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog med entreprenör, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom olika nätverksträffar, företagsluncher och temamöten.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt
Kansliavd

Evamari Anestedt

Tfn: 0240-66 01 93
E-post: info@smedjebacken.seSmedjebackens kommun