Vedea AB

Vedea AB

Vedea AB är rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Vedea är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland. Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor. Läs gärna mer via www.vedea.se.Vedea AB